צמח שבי
גאולה ברחמים

אימתי קאתי מר? לכשיפוצו מעיינותיך חוצה

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע הוצאה לאור של “צמח שבי – גאולה ברחמים” זוהר הגאולה עם פירוש מתוק מדבש ליקוט מיוחד מתוך הזוהר הקדוש לקראת הגאולה ההולכת ומתקרבת. ספר מאמרים בנושא הגאולה כמהלך מגלות לגאולה. איכות ספר גבוהה ביותר שיש בנמצא פירוש מתוק מדבש מפעל חיים של הרב דניאל פריש זצ”ל פירוש מתוק מדבש מתרגם מארמית לעברית ומוסיף פירוש מגדולי פרשני הזוהר לאורך הדורות כגון: הרמ”ק האר”י הגר”א ועוד מפרשים רבים. שווה לכל נפש ספר עם סגולות רבות ובעיקר עוזר לעם ישראל לצאת מן הגלות ברחמים. צמח שבי גאולה ברחמים

לשיחת יעוץ סרקו

קירוב הגאולה

גאולה ברחמים.

צמח שבי

נוטריקון רשב"י

הפצת הזוהר

שיעורים יומיים בואטסאפ

טיהור הנשמה קירוב הגאולה זיכוי הרבים הכנסת אורחים

אנו בצמח שבי שמנו לנגד ענינו מטרה להפיץ את אור הרשב”י בעולם.

צמח שבי

הפצת תורת הגאולה

הכנסת ארחים.
קימחא דפיסחא.
אחזקת עשרות אברכים.
אחזקת עשרות בחורי ישיבה
קריאת תהילים עם תינוקות של בית רבן.
הפצת זוהר יומי בוואטסאפ.
+ 0
רשומים לשיעור היומי
+ K 0
דפי זוהר שנלמדו

Awesome Features

עשרות אברכים בחורי ישיבות אורחים בשבתות

התאמת תוכנית לימוד פרטנית

תוכנית לימוד מותאמת לפי קצב התלמיד!

זיכוי הרבים

הפצה ככל האפשר

עד היום נתרמו מעל ל - 1,000 סטים של הזוהר הקדוש!!!

איך גם אני הופך לחלק מהדבר המדהים הזה?

לימוד עצמי

עמודים ליום
עד כ- 30 עמודים בחודש.
שיעור יומי ב - Whatsapp .

זוכה ומזכה

עמודים ליום
עד כ- 60 עמודים בחודש.
מצרף עוד חבר 1.
שיעור יומי ב - Whatsapp .

מפיץ

עמודים ליום
עד כ - 180 עמודים בחודש.
מצרף כ - 6 חברים.
שיעור יומי ב - Whatsapp .

המערכת מתאימה לעסקים