קורסים

1,490

כניסה לעולם השיווק הדיגיטלי

990

כניסה לעולם הסייבר

קבלו עכשיו הדרכה מתוך מודול ה NDP – הגנה על רשתות בהכשרת הסייבר שלנו.
הכרת הרשתות – LAN, WAN , VLAN
הסבר על תקשורת מחשבים – P2P , Server / Client
הכרת אזורי התנגשות – Collision Domain