מה הם ההרגלים שכל סוכן נדלן חייב לסגל לעצמו על מנת להצליח