בונים עסק בעולם הנדלן – חלק ב’

הסבר המודל הכלכלי 
שכירות שנתית / מחיר הנכס = % תשואה

דגשים לפגישה + חלוקת זמן נכונה 
המינון המדויק והסבר לניהול מקרב, מברר, מכוון, סגירה.

דגשים לתיאום ציפיות