ניהול סיכונים במסחר , חישוב כמויות והתנהלות חודשית