פתיחה מעולה לחודש ספטמבר עם שני ימי המסחר הראשונים