שיעור 7

  • תרגול וחזרה
  • חידודונים, ניתוח עסקאות שבוצעו ע”י הסוחרים
  • הכנה להמשך הפעילות והשלב הבא שלך במסחר