שיעור 1

  • הכרות וחזרה קלה על עולם המסחר התוך יומי
  • חידוד אזורי נזילות בגרף, איתור וסימון 
  • איסוף והפצה להבנת ה”סייקל” של הנכס המדובר
  • מבוא והיכרות עם היפוכי תנועה ומגמה