שיעור 12 – הפסיכולוגיה בעולם שוק ההון

כדי להצליח במסחר נדרשת מיומנות מנטלית (לפעמים אפילו יותר מהמיומנות הטכנית), ולכן כדי לסכם את הקורס ולעבור מ”יבש” ל”רטוב” נבין את העולם המנטלי של הסוחר, דרך קבלת ההחלטות וההתמודדות עם המצבים השונים. ננהל יומן עסקאות שדרכו נוכל להסיק מסקנות חותכות לשיפור ושימור המסחר שלנו ונכין את תכנית העבודה שנדבוק בה לאורך המסחר בכדי להשיג את המטרה.