היתרון היחסי

דבר על איפה היתרון שלך במסחר?
האם הוא באחוזי ההצלחה, ביחס בין הרווח להפסד,
האם הוא עובד לפי חוק פארטו? או בקיצור – איזה מן סוחר אתה?