תנאי שימוש בתוכנית השותפים של Data-Ocean.ai

תנאי השימוש בתוכנית שותפים של Data-Ocean.ai
הֶסכֵּם

על ידי הרשמה להיות שותף בתוכנית השותפים של Data-Ocean.ai (“תוכנית”) אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות הבאים (“תנאי השימוש”).

Data-Ocean.ai שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל תכונות חדשות המגדילות או משפרות את התוכנית הנוכחית, לרבות שחרור כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השימוש. המשך השימוש בתוכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים כאלה.

הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תגרום לסגירת חשבונך ולחילוט כל תשלומי עמלות שותפים מצטיינים שנצברו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בתוכנית השותפים על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון
עליך להיות בן 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.
עליך להיות גר בארצות הברית כדי להיות שותף.
אתה בטח בן אדם. חשבונות הרשומים על ידי “בוטים” או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מותרים.
עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא”ל חוקית וכל מידע אחר המבוקש על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.
אדם אחד יכול להשתמש בכניסה שלך בלבד – הכניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מותרת.
אתה אחראי לשמור על אבטחת החשבון והסיסמה שלך. Data-Ocean.ai לא יכולה ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק כתוצאה מאי עמידת חובת האבטחה הזו.
אתה אחראי לכל התוכן המפורסם והפעילות המתרחשת בחשבונך.
אדם אחד או ישות משפטית אינם רשאים לנהל יותר מחשבון אחד.
אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים למטרות לא חוקיות או בלתי מורשות. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים כלשהם בתחום השיפוט שלך (כולל אך לא רק חוקי זכויות יוצרים).
אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים כדי להרוויח כסף מחשבונות המוצר שלך ב- Data-Ocean.ai משלך.
קישורים/גרפיקה באתר שלך, בהודעות הדוא”ל שלך או בתקשורת אחרת

לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים, יוקצה לך קוד שותף ייחודי. אתה רשאי להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותפים שלך באתר שלך, בהודעות הדוא”ל שלך או בתקשורת אחרת. אנו נספק לך קווים מנחים, סגנונות קישורים ויצירות אמנות גרפיות לשימוש בקישור ל- Data-Ocean.ai. אנו עשויים לשנות את עיצוב היצירה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא הודעה מוקדמת.

כדי לאפשר מעקב, דיווח וצבירת דמי הפניה מדויקים, אנו נספק לך פורמטי קישור מיוחדים לשימוש בכל הקישורים בין האתר שלך ל- Data-Ocean.ai. עליך לוודא שכל אחד מהקישורים בין האתר שלך ל- Data-Ocean.ai מנצל כראוי פורמטים מיוחדים של קישורים. קישורים ל- Data-Ocean.ai המוצבים באתר שלך בהתאם להסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים מיוחדים של קישורים מיוחדים מכונים “קישורים מיוחדים”. תרוויח דמי הפניה רק ​​ביחס למכירות על מוצר Data-Ocean.ai המתרחש ישירות דרך קישורים מיוחדים; לא נהיה אחראים כלפיך לגבי כל כישלון שלך או של מי שאתה מתייחס אליו להשתמש בקישורים מיוחדים או להקליד באופן שגוי את קוד השותפים שלך, לרבות במידה וכישלון כזה עלול לגרום להפחתת הסכומים שאחרת ישולמו לך. בהתאם להסכם זה.

קישורים שותפים צריכים להצביע על דף המוצר המקודם.

דמי הפניה/עמלות ותשלום

כדי שמכירת מוצר תהיה זכאית להרוויח דמי הפניה, על הלקוח ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר שלך, דוא”ל או הודעות אחרות אל https://data-ocean.ai ולהשלים הזמנה של מוצר. במהלך אותו מפגש.

אנו נשלם רק עמלות על קישורים שעוקבים אחריהם ומדווחים אוטומטית על ידי המערכות שלנו. לא נשלם עמלות אם מישהו יגיד שהוא רכש או שמישהו יגיד שהוא הזן קוד הפניה אם המערכת לא עוקבת אחריו. אנו יכולים לשלם עמלות רק על עסקים שנוצרים באמצעות קישורים מיוחדים המעוצבים כראוי שעוקבים אחר המערכת שלנו באופן אוטומטי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות המרוויחות באמצעות שיטות מכירה או שיווק הונאות, לא חוקיות או אגרסיביות מדי.

התשלומים מתחילים רק לאחר שהרווחת יותר מ -20 $ בהכנסות שותפים. אם חשבון השותפים שלך לעולם לא יעבור את רף 20 $, העמלות שלך לא ימומשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את רף 20 $.

זיהוי עצמך כשותף של Data-Ocean.ai

אינך רשאי לפרסם הודעה לעיתונות בנוגע להסכם זה או השתתפותך בתוכנית; פעולה כזו עלולה לגרום לביטולך מהתוכנית. בנוסף, אינך רשאי לייצג באופן שגוי או לייפות את מערכת היחסים בינינו לבינך, אתה אומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, אומר שאתה חלק מ- Data-Ocean.ai או מבטא או מרמז על כל מערכת יחסים או השתייכות בינינו.

זיהוי עצמך כשותף של Data-Ocean.ai

אינך רשאי לפרסם הודעה לעיתונות בנוגע להסכם זה או השתתפותך בתוכנית; פעולה כזו עלולה לגרום לביטולך מהתוכנית. בנוסף, אינך רשאי לייצג או לייפות את מערכת היחסים בינינו לבינך, אתה אומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, אומר שאתה חלק מ- Data-Ocean.ai או מבטא או מרמז על כל מערכת יחסים או השתייכות בינך לבינך או לך או אחר אדם או ישות למעט כפי שמותר במפורש על פי הסכם זה (לרבות על ידי ביטוי או מרמז כי אנו תומכים, נותנים חסות, תומכים או תורמים כסף לכל צדקה או סיבה אחרת).

אינך רשאי לרכוש מוצרים באמצעות קישורי השותפים שלך לשימושך האישי. רכישות כאלה עלולות לגרום (לשיקול דעתנו הבלעדי) לניכוי דמי הפניה ו/או סיום הסכם זה.

לוח זמנים לתשלום

כל עוד הרווח השותף הנוכחי שלך עולה על 20 $, תקבל תשלום כל חודש. אם לא הרווחת 20 $ מאז התשלום האחרון שלך, נשלם לך בחודש הבא לאחר שעברת את הסף.

הגדרת לקוח

לקוחות שקונים מוצרים באמצעות תוכנית זו ייחשבו כלקוחותינו. בהתאם לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי הפעולה שלנו הנוגעים להזמנות לקוחות, שירות לקוחות ומכירת מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את מדיניותנו ואת נהלי הפעולה שלנו בכל עת. לדוגמה, אנו נקבע את המחירים שייגבו עבור מוצרים הנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצר וזמינותם עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחירים עשויים להשפיע על מוצרים שרשמת באתר שלך, אסור לך להציג מחירי מוצרים באתר שלך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח את זמינותו או מחירו של מוצר מסוים.

האחריות שלך

אתה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר שלך ועל כל החומרים המופיעים באתר שלך. לדוגמה, אתה תהיה האחראי הבלעדי ל:

– הפעולה הטכנית של האתר שלך וכל הציוד הקשור אליו
– הבטחת הצגת הקישורים המיוחדים באתר שלך אינה מפרה כל הסכם בינך לבין צד שלישי כלשהו (כולל ללא הגבלה כל הגבלה או דרישה שהציבה צד שלישי המארח את האתר שלך)
– הדיוק, האמת וההתאמה של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בתוך או משייך לקישורים מיוחדים)
– לוודא שחומרים המפורסמים באתר שלך אינם פוגעים או פוגעים בזכויותיו של צד שלישי כלשהו (לרבות, למשל, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות או זכויות אישיות או קנייניות אחרות)
– לוודא שחומרים המפורסמים באתר שלך אינם הוצאת דיבה או בלתי חוקית אחרת
– לוודא שהאתר שלך חושף בצורה מדויקת ומתאימה, בין אם באמצעות מדיניות פרטיות או אחרת, כיצד אתה אוסף, משתמש, שומר וחושף נתונים שנאספו ממבקרים, לרבות, במידת הצורך, שצדדים שלישיים (כולל מפרסמים) עשויים להגיש תוכן ו/ או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים ועלולים להציב או לזהות עוגיות בדפדפנים של מבקרים.

עמידה בחוקים

כתנאי להשתתפותך בתוכנית, אתה מסכים כי בזמן שאתה משתתף בתכנית תעמוד בכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, הצווים, הרישיונות, ההיתרים, השיפוטים, ההחלטות או דרישות אחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה סמכות השיפוט עליך, בין אם החוקים האלה וכו ‘בתוקף או מאוחר יותר נכנסים לתוקף במהלך הזמן שאתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את ההתחייבות האמורה, אתה מסכים כי כתנאי להשתתפותך בתוכנית תעמוד בכל החוקים הרלוונטיים (פדרליים, מדינתיים או אחרים) השולטים בדוא”ל שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 וכל חוקים אחרים נגד דואר זבל.

תקופת ההסכם והתוכנית

תקופת הסכם זה תחל עם קבלתנו את בקשת התוכנית שלך ותסתיים כאשר יסתיים על ידי כל צד. אתה או אנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב על הצד השני על סיומה. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תוכל להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ולהסיר מהאתר שלך את כל הקישורים ל- https://data-ocean.ai, וכל סימני המסחר, הלבוש המסחרי והסמלים שלנו, וכל החומרים האחרים המסופקים על ידך או מטעמנו אליך בהתאם לכך או בקשר לתוכנית. Data-Ocean.ai שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת. עם סיום התוכנית, Data-Ocean.ai תשלם כל רווח מצטבר שנצבר מעל 20 $.

סיום

Data-Ocean.ai, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי בתוכנית, או בכל שירות אחר של Data-Ocean.ai, מכל סיבה שהיא בכל עת. הפסקת השירות כאמור תגרום לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, וחילוט ווויתור של כל העמלות הפוטנציאליות או שישולמו בחשבונך אם הן נצברו באמצעות הונאה, בלתי חוקיות או שיטות מכירה או שיווק אגרסיביות, מפוקפקות מדי. Data-Ocean.ai שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות לכל אחד מכל סיבה שהיא בכל עת.

יחסי צדדים

אתה ואנו קבלנים עצמאיים ושום דבר בהסכם זה לא ייצור שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון, נציג מכירות או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך סמכות להציע או לקבל הצעות או הצגות מטעמנו. לא תמסור הצהרה כלשהי, בין אם באתר שלך ובין אם באופן אחר, שיסתור באופן סביר כלשהו בסעיף זה.

מגבלות אחריות

לא נהיה אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (או כל אובדן הכנסה, רווחים או נתונים) הנובעים בקשר עם הסכם זה או התוכנית, גם אם נודע לנו לגבי האפשרות של נזקים כאלה. יתר על כן, אחריותנו המצרפית הנובעת ביחס להסכם זה ולתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או ישולמו לך על פי הסכם זה.

כתב ויתור

אנו לא נותנים אחריות מפורשת או משתמעת ביחס לתוכנית או למוצרים הנמכרים באמצעות התוכנית (לרבות, ללא הגבלה, אחריות על כשירות, סחירות, אי הפרה או כל אחריות משתמעת הנובעת ממהלך של ביצוע, התנהלות או שימוש במסחר). בנוסף, איננו מצהירים כי הפעולה של Data-Ocean.ai תהיה ללא הפרעה או נטולת שגיאות, ולא נהיה אחראים לתוצאות של הפרעות או טעויות כלשהן.

חקירה עצמאית

אתה מכיר בכך שקראת את ההסכם הזה ומסכים לכל התנאים וההגבלות שלו. אתה מבין כי אנו עשויים בכל עת (ישירות או באופן עקיף) להזמין לקוחות הפניות בתנאים שעשויים להשתנות מההסכם הזה או להפעיל אתרי אינטרנט שדומים להם או שהם מתחרים. העריכת באופן עצמאי את רצוי ההשתתפות בתוכנית ואינך מסתמך על התייצבות, ערבות או הצהרה אחרת מנקבעו בהסכם זה.

בוררות

כל מחלוקת המתייחסת בדרך כלשהי להסכם זה (כולל כל הפרה ממשית או לכאורה של הסכם זה), כל עסקאות או פעילות במסגרת הסכם זה או יחסיך עמנו או כל אחד מסניפינו, יוגשו לבוררות חסויה, פרט לכך, במידה ואתה אם הפרת או איימה על הפרת זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו עשויים לבקש סעד הולם או אחר הולם בכל מדינה או בית משפט פדרלי (ואתה מסכים לסמכות שיפוט ולכל מקום בבתי משפט כאלה) או כל בית משפט אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת. . בוררות לפי הסכם זה תתנהל על פי הכללים הנהוגים אז של איגוד הבוררות האמריקאי. פסק הבורר יהיה מחייב וניתן להזין אותו כפסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט. ככל שניתן על פי החוק החל, אין לצרף בוררות על פי הסכם זה לבוררות בה מעורבים כל גורם אחר הכפוף להסכם זה, בין אם באמצעות הליכי בוררות ייצוגית ובין אם בדרך אחרת.

שונות

הסכם זה יחול על פי חוקי ארצות הברית, ללא התייחסות לכללים המסדירים בחירת חוקים. אינך רשאי להקצות הסכם זה, על פי חוק או אחרת, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. בכפוף למגבלה זו, הסכם זה יחייב, יטוב לטובת, ויהיה ניתן לאכיפה כנגד הצדדים וממשיכיהם וממשיכיהם. כישלוננו לאכוף את ביצועיך הקפדניים של כל הוראה בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכותנו לאכוף הוראה כאמור או כל הוראה אחרת בהסכם זה.

כישלון Data-Ocean.ai למימוש או לאכיפת כל זכות או הוראה של תנאי השימוש לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי השימוש מהווים את כל ההסכם בינך לבין Data-Ocean.ai ומנהלים את השימוש שלך בשירות, ומפקחים על כל הסכמים קודמים בינך לבין Data-Ocean.ai (כולל, אך לא רק, כל גרסאות קודמות של התנאים. שירות).