פרק ה – המשך שיעור ספר תקבולים ותשלומים הכולל תרגיל