תחזית עסקית

תראו את השיעור.

תורידו את הקובץ אליכם למחשב.

תבצעו התאמות לעסק שלכם.

תבנו תחזית עסקית שמתאימה לכם.

תתחילו לעבוד מולה ולראות שאתם בקצב הנכון על מנת לעמוד ביעדים שלכם.