נוסחת ההצלחה והכישלון

כן, יש נוסחה בדוקה להיכשל בעסק ונוסחה בדוקה להצליח בעסק. הכל בשיעור כאן למעלה