למה לעבור את הקורס דווקא איתנו

אנחנו מאמינים, בלב שלם, שרק מי שיש לו עסק מצליח בתחום מסויים יכול להעביר קורס איך להצליח באותו התחום! 

יותר מזה, אנחנו מאמינים, בלב שלם, שרק מי שנכשל מספר פעמים, למד מטעויות, והצליח, יכול להעביר את הקורס!