עמלות פירעון מוקדם

לינק למציאת הריבית הממוצעת צמוד למדד

מידע נוסף על עמלות פרעון מוקדם בלחיצה כאן

מוזמנים לקרוא את נוהל בנק ישראל לפירעון מוקדם במסמך המצורף כאן למטה.