משתנה 5 לא צמודה למדד

יתרונות:

המשכנתא ניתנת למחזור בתחנת היציאה ללא עמלות פירעון.
המסלול מתאים לתקופה בה הריביות גבוהות ורוצים ליהנות מריביות נמוכות בעתיד.
בדרך כלל הריבית נמוכה מהריבית הקבועה.

חסרונות:

חוסר וודאות לגבי רמת הריבית בתחנה הקרובה.
המסלול דורש מעקב ובקרה לקראת שינוי הריבית בתחנה.
עוגן טפחות

עוגן לאומי ודיסקונט