קבועה לא צמודה למדד

יתרונות:

המסלול הבטוח והיציב ביותר היות והריבית קבועה ואינה צמודה למדד.
מסלול זה מתאים לתקופה בה הריביות נמוכות.
פרופיל ההחזר החודשי לאורך כל התקופה קבוע.
התשלום החודשי לא יגדל
קרן ההלוואה לא תגדל
חסרונות:

המסלול נושא עמלת פירעון מוקדם.
עלות המשכנתא גבוהה.
ככל שהתקופה ארוכה יותר כך גם הריבית גבוהה יותר.