הרצאת מאקרו ליועצי משכנתאות

הרצאת חובה לכל יועץ ויועצת משכנתאות. לראות עד הסוף!