מאקרו עומק

זה שיעור מורכב שאתם לא אמורים להבין בפעם הראשונה. חשוב שתעברו עליו אבל אל תתעכבו עליו אם לא הבנתם.