החזר מינימאלי

כיום ניתן לבחון גם שני שליש פריים על מנת להגיע להחזר המינימאלי