מדד המחירים לצרכן

הרכב המדד (מקור ויקיפדיה)

קבוצה ראשית המשקל
בינואר 2009 המשקל
בינואר 2011 המשקל
בינואר 2013 המשקל
בינואר 2015
מזון (ללא פירות וירקות) 147.82 136.42 136.30 138.54
ירקות ופירות 36.17 32.38 29.16 28.50
דיור 206.91 244.27 252.20 247.46
אחזקת הדירה 106.15 94.63 94.67 98.57
ריהוט וציוד לבית 37.50 35.48 37.39 36.14
הלבשה והנעלה 31.96 31.28 30.54 31.55
בריאות 52.23 52.21 52.22 56.53
חינוך, תרבות ובידור 125.34 125.16 116.76 120.34
תחבורה ותקשורת 211.36 204.63 206.22 196.84
שונות 44.56 43.54 42.54 45.53