סדר העבודה ביעוץ משכנתאות – שלבי היעוץ

תראו את השיעור הזה כמה פעמים בבקשה ותבינו את הסדר של הדברים.