צמח שבי - גאולה ברחמים

אימתי קאתי מר? לכשיפוצו מעיינותיך חוצה!

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע

הוצאה לאור של
“צמח שבי – גאולה ברחמים”

זוהר הגאולה
עם פירוש מתוק מדבש

ליקוט מיוחד מתוך הזוהר הקדוש לקראת הגאולה ההולכת ומתקרבת.

ספר מאמרים בנושא הגאולה כמהלך מגלות לגאולה.

איכות ספר גבוהה ביותר שיש בנמצא

פירוש מתוק מדבש
מפעל חיים של
הרב דניאל פריש זצ”ל

פירוש מתוק מדבש מתרגם מארמית לעברית ומוסיף פירוש מגדולי פרשני הזוהר לאורך הדורות

כגון: הרמ”ק האר”י הגר”א ועוד מפרשים רבים.

שווה לכל נפש ספר עם סגולות רבות ובעיקר עוזר לעם ישראל לצאת מן הגלות ברחמים.

להצטרפות לזוהר היומי

טיהור הנשמה קירוב הגאולה זיכוי הרבים הכנסת אורחים

אנו בצמח שבי שמנו לנגד ענינו מטרה להפיץ את אור הרשב”י בעולם.

צמח שבי

הפצת תורת הגאולה הכנסת אורחים אחזקת אברכים אחזקת בחורי ישיבות קריאת תהילים עם תינוקות של בית רנן הפצת הזוהר

הכנסת ארחים.
קימחא דפיסחא.
אחזקת עשרות אברכים.
אחזקת עשרות בחורי ישיבה
קריאת תהילים עם תינוקות של בית רבן.
הפצת זוהר יומי בוואטסאפ.
Screenshot_3
+ 0
רשומים לשיעור היומי
+ K 0
דפי זוהר שנלמדו

Awesome Features

עשרות אברכים בחורי ישיבות אורחים בשבתות

התאמת תוכנית לימוד פרטנית

תוכנית לימוד מותאמת לפי קצב התלמיד!

זיכוי הרבים

הפצה ככל האפשר

עד היום נתרמו מעל ל - 1,000 סטים של הזוהר הקדוש!!!

איך גם אני הופך לחלק מהדבר המדהים הזה?

תלמודו בידו

עמודים ליום
עד כ- 30 עמודים בחודש.
זיכוך הנשמה.
שיעור יומי ב - Whatsapp .

זוכה ומזכה

עמודים ליום
עד כ- 60 עמודים בחודש.
מצרף עוד חבר 1.
שיעור יומי ב - Whatsapp .

דולה ומשקה

עמודים ליום
עד כ - 180 עמודים בחודש.
מצרף כ - 6 חברים.
שיעור יומי ב - Whatsapp .
חלק מהפעילות של הצמח שבי