שיעור 3

  • אסטרטגיית B2T, לזיהוי נקודות המיצוי ואזורי האיסוף 
  • איתור מניות פוטנציאליות בשיטת ה B2T