שיעור 2

  • ראיית הנסתר, הבנה עמוקה של תנועת המחירים 
  • נר הפיל, להתחקות אחר הסוחרים המוסדיים 
  • תבנית הכשל, אסטרטגיה למסחר בתעודות המובילות וחיזוק כניסה במניות