על ספת הפסיכולוג

הניתוח הטכני למעשה הוא ניתוח פסיכולוגי.
ואם נבין איך הסוחרים בעולם מקבלים את ההחלטות שלהם נוכל לנצל זאת לטובתנו במסחר.
בוובינר נדבר גם על איש הצללים שמניע את המניה ואיך הוא פועל, בכדי שנוכל להתחקות אחריו.