פריים

החל מ ה 17.1.2021 ניתן לקחת שני שליש במסלול הפריים.

הקרן והריבית לא צמודים למדד המחירים לצרכן.
המשכנתא ניתנת למחזור בכל עת ללא קנס פירעון מוקדם.
קרן ההלוואה הולכת ויורדת מההחזר הראשון.
המסלול מתאים לתקופה בה הריבית יציבה.
חסרונות:

חוסר וודאות לגבי רמת הפריים.
עלייה של 1% בפריים תביא לעלייה של כ 10% בהחזר החודשי.
מסלול שדורש תשומת לב ומעקב.