משתנה 5 צמודה למדד

יתרונות:

המשכנתא ניתנת למחזור בתחנת היציאה ללא עמלות פירעון.
המסלול מתאים לתקופה בה הריביות גבוהות ורוצים ליהנות מריביות נמוכות בעתיד.
בדרך כלל הריבית נמוכה מהריבית הקבועה.
חסרונות:

חוסר וודאות לגבי רמת הריבית בתחנה הקרובה.
המסלול דורש מעקב ובקרה לקראת שינוי הריבית בתחנה.
ההחזר החודשי הולך ועולה
הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן
עוגן מזרחי

עוגן לאומי ודיסקונט